• Peter Halldorf föreläser 23 november


  • Peter Halldorf föreläser 23 november kl 19.00 i Betaniakyrkan, Örebro.